මුදල් ඉතිරිකරන්නෙක් තුල අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතු ලක්ෂණ 5ක්

ර්තමානයේ උපයන මුදලින් අනාගත ප්‍රයෝජනය සඳහා කිසියම් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කොට තැබීම ඉතාම හොඳ පුරුද්දක්. අනාගතයේදී ඇති විය හැකි ලෙඩ රෝග, හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා යනාදියට සාර්ථකව මුහුණ දීමට හැකිවන්නේ වර්තමානයේ අතට ලැබෙන මුදල් නිසියාකාරව කළමනාකරණය කරගතහොත් පමණයි.

fb-like-beg


මුදල් ඉතිරිකරගැනීමට ඔබට කළ හැකි දෑ කිහිපයක් පිළිබඳවයි මේ ලිපිය.


විශ්‍රාම සැලසුමක් සාදා ගැනීම.

රජයේ සේවකයෙකුට නම් විශ්‍රාම ගිය පසු විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙනවා. එහෙත් ඒ වරප්‍රසාදය නොමැති පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකුට, ව්‍යාපාරිකයෙකුට, ස්වයං සේවා නියුක්තිකයෙකුට යනාදී ඕනෑම අයෙකුට විශ්‍රාම සැලසුමක් තිබීම ඉතා වැදගත්. වයස්ගත වූ පසු කිසිවෙකුටත් අත නොපා දිවි ගෙවිය හැක්කේ එවිටයි.


අවශ්‍යතා (needs) සහ වුවමනා (wants) අතර වෙනස හොඳින් දැනගෙන සිටීම.

හොඳ ඉතිරි කරන්නන් සෑම විටම තම අවශ්‍යතාවලටයි මුල් තැන දෙන්නේ. එසේ නැතිව වුවමනා යැයි සිතෙන සෑම දෙයක්ම මිලදී ගැනීමට ඔවුන් පෙළඹෙන්නේ නැහැ.


විය හියදම් පිලිබඳ සටහන් තබා ගැනීම.

තමන්ගේ විය වියදම් පිලිබඳ වාර්තාවක් තබා ගැනීමෙන් අනවශ්‍ය වියදම් පිලිබඳ හඳුනාගෙන ඒවා මග හැර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා.


මාසයට යන අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් පිළිබඳව සැලසුමක් තිබීම.

මෙමගින් අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් මග නොහැර සිටීමට හැකියාව ලැබෙනවා. උදා : විදුලි බිල්, ජල බිල්, දුරකථන බිල්.


ආදායමෙන් ඉතිරි කරන ප්‍රතිශතයට ප්‍රමුඛතාවය දීම.

ආදායම ලැබුන විගස එයින් කොටසක් බැංකුවේ තැන්පත් කිරීම වැනි ක්‍රමයක් හොඳ ඉතිරි කරන්නන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබනවා.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY