උසස් පෙළ අසමත් වුවත් උපාධි සිහිනය සැබෑ කරවන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය (NVQ)

ළ වශයෙන් ගත්තම අපේ  රටේ වසරකට පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන දරුවන් 350,000ක් අතරින් සරසවි වරම් ලැබෙන්නෙ දරුවන් 22,000කට පමණයි. ඉතින් සරසවි වරම් අහිමිවන සිසුන්ට ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්න ඇති එකම ක්‍රමය වෘත්තීය හා කාර්මික අධ්‍යාපනයයි.

fb-like-beg


නමුත් උපාධියක් නොමැති වීම නිසා තමන්ගේ හැකියාව කෙතරම් ඉහළ වුවද රැකියාවේ ඉහළට යාමට සිසුන්ට ලැබෙන අවස්ථා ඉතාම අඩුවීමත්, වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට නිශ්චිත රාමුවක් නොතිබීමත්, විවිධ ආයතන විවිධ මටටමේ පාඨමාලා පැවැත්වීමත් නිසා ඒ පාඨමාලා අතර නොගැලපීමක් ඇතිවීමත් වෘත්තීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තිබුණු ප්‍රධානම අඩුපාඩු ලෙස දකින්න පුළුවන්.

කෙසේ නමුත් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය (NVQ) හඳුන්වා දීමත් සමග කිසියම් වෘත්තීය ක්ෂ්ත්‍රයක වෘත්තීය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඒ මගින්ද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගැනීමේ අවස්ථාව අපේ දරුවන්ට දැන් හිමි වෙලා තිබෙනවා.


මොකක්ද මේ NVQ කියන්නේ?

NVQ කියන්නේ පියවර 7කින් සමන්විත වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුවක්.

1 මට්ටමේ සිට 4 මට්ටම

මේවා හැඳින්වෙන්නේ සහතික පත්‍ර මට්ටම් කියායි. මෙහිදී  තමන් කැමති වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක් ‍තෝරගෙන පළමු මට්ටමේ සිට පියවරෙන් පියවර 4 මට්ටම දක්වාම කුසලතාවය සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, තරුණ සේවා සභාව, කාර්මික විද්‍යාල වැනි ආයතන හරහා මේ 4 වෙනි මට්ටම තෙක් පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කළ හැකියි.

5 සහ 6 වෙනි මට්ටම

4 වෙනි මට්ටම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව 5 වෙනි හා 6 වෙනි මට්ටම සම්පූර්ණ කිරීම පළාතකට එක බැගින් පළාත් නවයේ පිහිටුවා ඇති තාක්ෂණ විද්‍යාල මඟින් සිදුකළ හැකියි.පස්වෙනි මට්ටම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ඩිප්ලෝමාවත් 6 වෙනි මට්ටම සම්පූර්ණ කළ පසු උසස් ඩිප්ලෝමාවත් ලබා ගන්නට පුළුවන්.

7 වනි මට්ටම

සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළුවීමට ඇති එකම සුදුසුකම වන උසස්පෙළ සමත්වීම මෙන්ම 7 වෙනි මට්ටම හෙවත් උපාධිය ලබා ගැනීමට මේ තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළුවීමට ඇති සුදුසුකම වන්නේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පස්වෙනි මට්ටම (NVQ 5) සම්පූර්ණ කිරීමයි.


තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාල වරම්

රත්මලාන කඳවල පාරේ පිහිටා ඇති මේ විශ්වවිද්‍යාලය ද අනෙක් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල මෙන්ම පූර්ණ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක්. පුහුණු තාක්ෂණ පීඨය සහ කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය ලෙස පීඨ දෙකකින් සමන්විත වන මෙම විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් නව විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණ දැනුම ලබා ගන්නට පුළුවන්.

ඊට අමතරව අධ්‍යාපන, අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් බැවින් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන්ට හිමි බොහෝ පහසුකම් මෙහි සිසුන්ටත් හිමි වෙනවා.


උපාධි පාඨමාලාවන්

නව රැකියා බහුල වෘත්තීය ක්ෂේත්‍ර ඉලක්ක කර ගනිමින් උපාධි පාත්මාලා නිර්මාණය කර තිබීම මෙහි විශේෂත්වයක්. දැනට විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පහත උපාධි ලබා දීම සිදු කරනවා.

 • තාක්ෂණවේදී
 • බහුමාධ්‍ය සහ වෙබ් තාක්ෂණවේදී
 • මෘදුකාංග තාක්ෂණවේදී
 • ගොඩනැගිලි සේවා තාක්ෂණවේදී
 • නිෂ්පාදන තාක්ෂණවේදී
 • මෙකාට්‍රොනික් තාක්ෂණවේදී
 • ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණවේදී
 • කර්මාන්ත කළමනාකරණ තාක්ෂණවේදී
 • සිනමා සහ ටෙලිවිෂන් තාක්ෂණවේදී
 • අධ්‍යාපන තාක්ෂණවේදී
 • ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණවේදී

මෙම විශ්වවිද්‍යාලයද සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය, අංක 100, කඳවල, රත්මලාන යන ලිපිනය හෝ 0112630701 දුරකතන අංකය මගින් ශිෂ්‍ය සේවා කේන්ද්‍රය ඇමතීමෙන් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගත හැකියි. නැතිනම් www.univotec.ac.lk හා www.vtasl.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්ද තොරතුරු විමසා බලන්නට පුළුවන්.

ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකාව  තුල උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වීම, විශ්වවිද්‍යාල වරම් අහිමි වීම කියන්නේ තව දුරටත් ඔබේ සිහින අහිමි කරගැනීමක් නෙවෙයි.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY