කොටට කැපූ කොණ්ඩය ඔබේ මුහුණට ගැලපෙනවාද?

මෙන්න දැනගන්න පහසු ක්‍රමයක්

කොණ්ඩා මෝස්තරයක් තෝරාගැනීමේදී කාන්තාවන් ඉතාම විමසිලිමත් වෙනවා. මේ දිනවල කොණ්ඩය කොකාට කැපීමත් කාන්තාවන් අතර ජනප්‍රිය විලාසිතාවක්.

ඒත් කොණ්ඩය කොටට කැපීම හැමෝටම සුන්දර පෙනුමක් ගෙන දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද කොට කොණ්ඩය තමන්ට හරියටම ගැලපෙනවාද කියල  හොයාගන්නේ? හරිම පහසුයි. ඔබ කළ යුත්තේ පහත පියවර අනුගමනය කිරීමයි.

ඉහත රූපයේ දක්නට ලැබෙන පරිදි ඔබේ කන් පෙත්ත ලඟින් අඩි රූලක් තබා ගන්න. ඊට පස්සේ නිකටේ ගෑවෙන පරිදි පැන්සලක් තබාගෙන measurements ගන්න.

ඔබ ගත් measurement එක අඟල් 2.25ට වඩා අඩු නම් සුබ පැතුම්, ඔබට කොටට කැපූ කොණ්ඩය ඉතාම සුන්දර පෙනුමක් ගෙන දේවි. ඊට වඩා වැඩි නම් ඔබ දිගු කොණ්ඩයක් නඩත්තු කිරීම තමයි උචිත වන්නේ.

පහත දැක්වෙන කිම් කාර්ඩිෂියන්ගේ රුව හා මිචෙල් විලියම්ස්ගේ රුව දෙස බැලූ විට ඔබට මේ කරුණ වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරගැනීමට හැකියාව ලැබේවි.

fb-like-beg

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY