ගැහැණු ළමයෙක්ගේ make up පෙට්ටියේ තිබිය යුතු දේවල්….

1) ක්ලේන්සර්, ටෝනර්, මොයිස්චරයිසර්

මුහුණ හොඳින් පිරිසිඳු කරගන්න ක්ලේන්සර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ටෝනර් එකෙන් කරන්නේ ක්ලේන්සර් එකෙන් ඇරපු රෝම කූප නැවත වහන ඒකයි. එමගින් දූවිලි , කුණු සහ රසායන ද්‍රව්‍ය සම ඇතුලට ගමන් කරන එක නවතිනවා. මොයිස්චරයිසර් මගින් කෙරෙන්නේ සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කිරීමයි. අකලට වියපත් වීමේ ක්‍රියාවලිය මෙයින් නැති වී යනවා.


fb- like-beg

2) ෆවුන්ඩේෂන්

මුහුණේ සම එකම පැහැයකට ගෙන එන්නට ෆවුන්ඩේෂන් පාවිච්චි කරනවා. මෙය පවුඩර් වශයෙන්, ක්‍රීම් වශයෙන්, දියරයක් වශයෙනුත් මිලදී ගත හැකියි. ඊට අමතරව මුහුණේ කැළැල් වසන්නට කොන්සීලර් එකක් පාවිච්චි කල හැකියි. එයද එක ආකාරයකින් ෆවුන්ඩේෂන් එකක්.


3) බ්ලෂ්

කම්මුල දෙපස වඩාත් සජීවී රතට හුරු පැහැයක් ගෙන එනවා. මෙය මුහුණේ හැඩය අනුව ආලේප කළ යුතුයි.


4) අයිබ්රෝව් පැන්සල

ඇහි බෑමේ සම්පූර්ණ නැති කොටස් සම්පූර්ණ ලෙස ඇඳ ගැනීමට මෙම පැන්සල ඉවහල් වෙනවා.


5) අයි ලයිනර් එක

අයි ලයිනර් එක කියන්නේ ඇහැ වටේ වඩා පැහැදිලිව රේඛාව ඇඳ ගන්න පාවිච්චි කරන දියර හෝ වියලි වර්ණකයක්. මෙමගින් ඇස වඩාත් සුන්දරව පෙන්වනවා.


6) අයි ෂඩෝ එක.

ඇහැට උඩින් ගාන වර්ණකය. අවස්ථාවට සහ ඇඳුමට අනුව සැරසිය හැකි වර්ණ විශේෂයකි. ඇසේ අලංකාරය ඔප් නගන්න මෙයට පුළුවන්.


7) මස්කාරා

ඇසිපිය ලොකු කරගෙන ඇසට වඩා සුන්දර පෙනුමක් දෙන්න භාවිතා කරනවා.


8) ලිප්ස්ටික්

තොල් ආලේපන නොයෙක් වර්ණ වලින් ලබා ගත හැකියි. තොල් වඩා පැහැදිලිව ඇඳ ගැනීම සඳහා පැන්සල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY