මවු කිරි දොවා කිරි කැටියාට පොවා ගන්නා නියම ක්‍රමය දැනගමු

වු කිරි කියන්නේ මාස හය වෙන තුරු ඔබේ දරුවාට දිය හැකි උසස්ම ආහාරයයි. අද මවු පදවිය ලබල මාස තුන හතරකින් සේවයට වාර්තා කරන්න බොහෝ අම්මලාට සිදු වෙනවා. කිරි දෙවීම ගැන නොදන්නාකම සහ නැවත පොවන ක්‍රමය ගැන ඇති නොවැටහීම නිසා බොහොමයක් අම්මලා ඇති තරම් කිරි තිබෙද්දිත් පිටි කිරි වලට දරුවා හුරු කරනවා. මේ නිසා මාසිකව දරන්න වෙන වියදම බොහොම වැඩියි. එම නිසා අපි හිතුවා මවු කිරි දොවා පිළියෙළ කිරීම ගැන ඔබව දැනුමත් කරන්න.

fb- like-beg


  1. මවු කිරි දෙවීම, ගබඩා කිරීම වැනි සැම කටයුත්තකදීම ඔබේ අත් දෙක හොඳින් සබන් දමා පිරිසදු කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්.
  2. කිරි දොවන භාජන , ගබඩා කරන බෝතල් ආදියත් නටන උණු වතුරේ දාල තම්බන එක කළ යුතුයි.
  3. දොවා ගත් ඔවු කිරි පැය 48 ක් භාවිතා කිරීම සුදුසුයි. පැය 48න් පසු ඉවත දැමීම කළ යුතුයි.
  4. දෙවු මවු කිරි හැම විටම ශීතකරණයේ තබන්න. කාමර උෂ්ණත්වයේ වැඩි වෙලාවක් තබන්න එපා.
  5. කිරි දෙවීමට පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි “බ්‍රෙස්ට් පම්ප්” වෙළඳ පොලේ තිබෙනවා. පහත ඇති විඩියෝවෙන් බලාගන්න පුළුවන් එයින් කිරි පහසුවෙන් දොවා ගන්නා ආකාරය. එය පහසුයි සහ වේදනාවෙන් තොරයි.
  6. මවු කිරි ශීතකරණයෙන් එලියට ගෙන මදක් වෙලා සීතල මගහැරෙන්න කාමර උෂ්ණත්වයේ තබන්න.
  7. රත් කිරීමේදී කිසිම වෙලාවක ලිපේ තබා හෝ Microwave දමන්න එපා. සුදුසුම දෙය ජලය රත් කර කිරි බෝතලය පිටින්ම උණුසුම් ජලයේ ගිල්වා උණුසුම් කර ගැනීමයි. එවිට මවු කිරි වල ගුණ අඩු නැතුව දරුවාට ලැබේ. ( මේ පිළිබඳව ඔබේ මව හෝ බලාකියා ගන්නා සේවිකාවන් නිසි ලෙස පුහුණු කරන්න)
  8. කිරි දුන් විගස බෝතල් තම්බා ජීවානුහරණය කරන්න.

පහත වීඩියෝව නරබන්න

SHARE

NO COMMENTS