මස් වැදැල්ලක් නොවේ – ඔහු දරුවෙකි

ෆෙලිසියා කෑෂ් මහත්මිය ඇගේ ජීවිතේ වේදනාකාරීම දවසට මුහුණ දුන්නා. ඇය සති හයක ගර්භනී මවක්. ඇගේ ආදරණීය දරුවා හදිස්සියේ ඉතාම අඩු කාලෙකින් ප්‍රසූත වුනා. දරුවා දැකීමෙන් ඇය මවිතයට පත් වුනා. සති කීපයක් වුනත් බිලිඳා ඇතැම් අය තර්ක කරන ආකාරයට මස් වැදැල්ලක් නොවේ, දරුවෙක්. වැඩුන, අතපය වෙන්වුන, හදවත ගැහෙන කුඩා දරු පැටියෙක්.


fb- like-beg


මේ නිසා ඇය තීරණය කළා ගබ්සාවට විරුද්ධව සටන් වැදීමට. ලේඛනයෙහි යෙදෙන ඇය දැන් ගබ්සා කිරීම් වලට විරුද්ධ වෙනවා. ඇය සාක්කියක් ලෙස ඇගේ නොවැඩුණු දරුවාගේ චායාරූප අන්තර්ජාලයට එක් කළා.


ඇය මේසේ සඳහන් කරනවා. “ඔහුගේ කුඩා හදවත ගැහෙන්න පටන් ගන්නේ පිළිසිඳගෙන දින 16 කින්. මේ කාලේ වෙද්දී ගර්භනී වෙලා කියල අම්මවත් දන්නේ නැහැ. මිනිසුන් තුල වැරදි වැටහීමක් තියනවා දැනෙන්නේ නැත්නම් ජීවයක් නැහැ කියල. නමුත් ඔබ දැනගන්න පෙරම ඔබේ දරුවා ජීවිතේ පටන් අරගෙන. ගබ්සාවක් කියන්නේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්.”

SHARE

NO COMMENTS