දෙවෙනි මනමාලියන්ට ගැලපෙනම වර්ණ

සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ දෙවෙනි මනාලියන්ට පාවිච්චි කරන්නේ ලා වර්ණ. නමුත් තරමක වෙනස් වර්ණ සංකලනයෙන් ඔබේ උත්සවය තවත් අලංකාර කරන්න පුළුවන්. ලඟදි ඔයාගේ වෙඩින් එක ගන්න සැලසුම් කරමින් ඉන්නවා නම් හොඳම දේ මේ පින්තූර ටික බලලා , ඔබේ දෙවෙනි මනමාලියන්ටත් ගැලපෙන වර්ණය ගැන නිසි අදහසක් ඇති කර ගැනීමයි. මහන්සිවෙලා , වියදම් කරලා කරන උත්සවේදී අනික් අය කරන විදිහටම නොකර පොඩි වෙනසක් කරොත් ඔබේ උත්සවය හැමෝටම මතක හිටින විදිහේ උත්සවයක් වේවි.


fb- like-beg
SHARE

NO COMMENTS